Tagarchief: Fedustria

Dringend een plafond op de energieprijzen!

Foto-2-Fedustria
Lees het gehele artikel

De Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie voelt heel fel de exploderende energieprijzen en grondstoffenkosten. Bovendien is er ook de automatische indexering van de lonen die gekoppeld is aan en op hol geslagen inflatie wat dan weer de loonkostencompetitiviteit doet verslechteren. “Hoog tijd dat onze regeringen hun verantwoordelijkheid nemen!”, klinkt het luid bij Fedustria.

Bedrijven die productielijnen stilleggen omdat ze deze niet meer rendabel kunnen doen draaien. Tot voor kort lazen we deze berichten amper of niet. Vandaag neemt het aantal jammer genoeg wel toe. “Het is toch de omgekeerde wereld dat niet produceren minder verlieslaten is dan wel produceren”, aldus Fa Quix, directeur-generaal van Fedustria, de Belgische Federatie van de Textiel-, Hout- en Meubelindustrie. “Het is zo klaar als een klontje dat we daar weer zo snel mogelijk vanaf moeten. Wij zien met Fedustria vier broodnodige ingrepen.”

Plafond op energieprijzen

Quix: “Een btw-verlaging op de energieprijzen heeft voor bedrijven geen rechtstreeks effect aangezien ze btw-plichtig zijn. Voor gezinnen is dit een goede maatregel. Het verlicht hun budget waardoor de koopkracht op peil blijft en andere uitgaven, zoals bijvoorbeeld investeringen in hun woning, niet of minder moeten worden uitgesteld. Ook heeft een btw-verlaging een matigend effect op de ontwikkeling van de inflatie. Voor bedrijven zijn andere oplossingen nodig. Daarom vragen we dringend de invoering van een tijdelijk plafond op de energieprijzen voor de industrie. Het gaat om het overleven van duizenden bedrijven uit de maakindustrie, de bron van onze welvaart. De toestand is nu erger dan tijdens de coronalockdown in de lente van 2020, die was grotendeels verteerd in de zomer van 2020.”

Fedustria: “Waarom niet alle Belgische kerncentrales langer openhouden?”

Kerncentrales langer open

“De oorlog in Oekraïne duwt ons met de neus op de feiten”, gaat Quix verder. “Het strategisch belang van energieonafhankelijkheid. We zijn veel te afhankelijk van buitenlandse energieleveranciers zoals Rusland en kernenergie is de energiebron die onze energieonafhankelijkheid het beste garandeert. Die wekken we zelf op en voorziet ons altijd van massa’s betrouwbare en goedkope stroom. We zijn tevreden dat de volledige kernuitstap ongedaan is gemaakt en dat de twee jongste kerncentrales tien jaar langer open blijven. Maar waarom geen vijf in plaats van twee? In de VS wordt de levensduur van kerncentrales met 20 tot zelfs 40 jaar verlengd tot een levensduur van 80 jaar.”

Bevries tijdelijk de automatische loonindexering

Een derde ingreep die Fedustria voorstelt is de tijdelijke bevriezing van de automatische loonindexering. “De Nationale Bank berekende dat de komende twee jaar de loonkosten met minstens 10 procent zullen stijgen”, schetst Quix. “Voeg daarbij de inflatie die dubbel zo hoog is als gemiddeld in de eurozone en je ziet dat onze industrie pijlsnel aan concurrentiekracht verliest. Die loonkostenstijging kan wel eens onbetaalbaar zijn voor bedrijven die concurreren op de internationale markten wat dan weer tot productie- en jobverlies kan leiden. Fedustria vraagt al zeker drie indexsprongen om dit verlies aan loonkostencapaciteit uit te vlakken.”

Versoepeling systeem tijdelijke werkloosheid

Het systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht-corona heeft veel bedrijven gered. Nu de pandemie zo goed als voorbij is, hebben bedrijven opnieuw nood aan een soepel systeem van tijdelijke werkloosheid. “De oorlog in Oekraïne, weet je wel”, aldus Quix. “De federale regering besliste al om dit te verlengen tot eind juni 2022 maar wij vrezen dat het langer nodig zal zijn en vragen dan ook een verlenging tot minstens het einde van het jaar.” 

Vakbeurzen ook na corona een belangrijk commercieel instrument voor de industrie

Foto-De-Pen-(copyright-Studio-Dann)
Lees het gehele artikel

Vanaf maart 2020 raasde het coronavirus als een orkaan door het beurzenlandschap. Het regende uitstel na uitstel tot annuleringen toe. Sommige beursorganisatoren besloten om een jaar op te schuiven, soms zelfs twee jaar of meer. Dat voedde de gedachte dat beurzen hun beste tijd zouden hebben gehad. En dat voortaan met andere commerciële instrumenten dan vakbeurzen bedrijven hun klanten zouden informeren en tevredenstellen. Virtuele in plaats van fysieke beurzen zagen het daglicht, virtuele showrooms werden tot in het digitaal netwerk van de klant gebracht. Het leek erop dat fysieke vakbeurzen nooit meer zouden terugkomen. Maar is dat wel zo?

Tijdens de recentste enquête van Fedustria bij haar lidbedrijven, in januari 2022, verwachtte 94 procent van de deelnemende bedrijven dat (internationale) vakbeurzen en salons in 2022 zouden hernemen, maar slechts gedeeltelijk, en dan nog niet alle beurzen. 6 procent verwachtte dat de beurzen wel volledig zouden hernemen zoals voorheen. Maar zowat elk bedrijf was en is van mening dat vakbeurzen opnieuw een rol zouden gaan spelen in het commercieel verhaal van de bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelindustrie. Niet verwonderlijk, zeker niet in het geval van interieurproducten waar het vaak gaat om producten met een hoge tactiliteit, die de klant voorafgaand aan de aankoop graag in een setting wil zien, voelen en ervaren. Ook de persoonlijke fysieke interactiviteit met de verkopers kan in vele gevallen niet tippen aan de eerder afstandelijke en koele virtuele ontmoetingen. Bovendien bieden vakbeurzen de bezoekers de gelegenheid om op eenzelfde locatie en binnen een bepaald tijdsschema een heel aantal leveranciers en merken te ontdekken en bezoeken.

Op de vraag in welke mate corona een gevolg heeft gehad voor de toekomstige deelname als individuele standhouder aan (inter)nationale vakbeurzen in 2022 in vergelijking met de situatie pre-corona, gaf 36 procent (43 procent in de vorige snelenquête van september 2021) van de bedrijven aan dat zij evenveel als voordien aan vakbeurzen zullen deelnemen, maar bijna een op drie bedrijven gaf aan dat in de toekomst minder te zullen doen. Mogelijk plooien deze laatste zich (deels) terug op de organisatie van eigen huisshows. Verder meldde 11 procent van de respondenten daar (nog) niet op te kunnen antwoorden, en slechts 1 procent (4 procent in de vorige snelenquête) zal meer dan voordien aan vakbeurzen deelnemen. Noot: voor bijna een op vier bedrijven blijkt het gegeven ‘vakbeurzen’ niet relevant te zijn.

Keukenfabrikanten bevinden zich allicht (deels) in deze categorie. Zij beschikken vaak over één tot meerdere eigen showrooms, waar zij hun nieuwe realisaties en producten direct aan de consument kunnen presenteren en zijn dan ook minder geneigd om nog aan (vak)beurzen te gaan deelnemen.

Kortom, door corona zal ongeveer een op drie bedrijven beduidend minder aan vakbeurzen deelnemen dan pre-corona. Dat is toch significant. Vraag is nu wat het effect van de oorlog in Oekraïne zal zijn?